MEBBİS BECAYİŞ

Becayiş, memuriyet görevi gören kişinin herhangi bir nedenden dolayı takas işlemi ile görev yerini değiştirme uygulamasıdır. Özellikle ataması gerçekleşmeyen ve eş durumundan yararlanamayan öğretmen atama yapılmasını istediği bölgede bulunana ve şu andaki görev yerine nakledilmeyi bekleyen başka bir öğretmen ile yer değiştirebilmektedir. Kısa süre öncesine kadar MEB’de becayiş uygulaması sağlıklı biçimde yürümüyorken, günümüzde bu yönde atılan olumlu adımlar sayesinde becayiş gerçekleşebilmektedir.

Mebbis becayiş uygulaması Mebbis sayfasından öğretmenlere duyurulmaktadır. Öğretmen Mebbis becayiş sorgulaması için kullanıcı adı ve güvenlik şifresini kodlayarak sorgulama yapabilmektedir. 2014 Mebbis becayiş uygulaması bir takvim ile yer değişikliği bekleyen öğretmenlere duyurulmaktadır.

Buna göre 2014 MEB becayiş başvuru 30 Haziran ile 4 Temmuz aralarında gerçekleşmekte başvuru sonuçları ise 8 -10 Temmuz tarihlerinde duyurulmaktadır. Özür grubu becayiş başvuruları ise 25 -29 ağustos arasında kabul edilmekte, özür grubu becayiş sonuçları ise 1 -3 Eylül tarihinde Mebbis sayfasından ilgili öğretmenlere duyurulmaktadır.

Mebbis İl Dışı Atama Başvuruları Ekranı MEB

.İl Dışı Başvuruları 30 Temmuz – 6 Ağustos 2012 tarihleri arasında … Mebbis başvuru ekranı

2012 yılı öğretmenlerin il dışı atama haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. 2012 il dışı atamaları kılavuzu ve atama sonuçları ? il dışı atama başvuru kılavuzu yayınlandı öğretmenlerin süreç ile ilgili yorumları il dışı başvuru ekranı , başvuru kılavuzu ve haberler bu sayfada ..

2012 Yılında Öğretmenlerin İl Dışı Atama Başvuru Kılavuzu Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı 2012 yılı öğretmenlerin iller arası yer değiştirme kılavuzunu yayımladı. Tercih edilecek eğitim kurumları 30 Temmuz, Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 30 Temmuz–06 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacak.

2012 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu için tıklayınız

İl Dışı Başvuru Ekranı :

İl Dışı Atama Mebbis Başvuru Ekranı İçin Tıklayın

Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme atama başvuruları MEB 2012 , İl Dışı Atama mebbis 30 Temmuz 6 Ağustos 2012 , MEB İl Dışı Atama Başvuruları Mebbis ekranı

2012 İl Dışı Atama Başvuruları 30 Temmuz – 6 Ağustos 2012 tarihleri arasında alınacak

2012 ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

1. GENEL AÇIKLAMALAR

1.1. İl millî eğitim müdürlüklerince Bakanlığa bildirilen ve norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre eğitim kurumları bazında belirlenen iller arası yer değiştirme kontenjanları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internetadresinde ilan edilerek, öğretmenlerin tercihine sunulacaktır.

1.2. İller arası yer değiştirmeye ilişkin duyuru,başvuru ve atamalar, bu Kılavuzda yer alan açıklamalar çerçevesinde, Yer Değiştirme Takviminde belirlenen sürelerde tamamlanacaktır.

1.3. 15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu ilde en az 3 (üç) yıl süreyle fiilen öğretmen olarak çalışanlar yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Öğretmenlerin; kadrolarının bulunduğu ilde yaptıkları asker öğretmenlik hariç, aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler ile eğitim kurumları dışındaki kurumlarda geçirdikleri süreler iller arası yer değiştirmeye esas üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

1.4. Yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin, bulunduğu ilde çalışmaları gereken üç yıllık sürenin hesabında 15 Eylül tarihi, hizmet puanlarının hesabında da yer değiştirme başvurularının son günü esas alınacaktır.

1.5. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarına dönmeleri kaydıyla yer değiştirme hakkından yararlanacaklardır.

1.6. Aylıksız izinli öğretmenler izinlerinin 15 Eylül tarihi itibarıyla sona erdireceklerini yazılı olarak beyan etmeleri, yurt dışında görevlendirilen öğretmenler ise yurt dışı görevlerinin 15 Eylül ’de sona erecek olması kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

1.7. Soruşturma sonucu başka “il”e atanan öğretmenler, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren üç yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları “il”e yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

1.8. Her ikisi de yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmen eşler başvuruda bulunabileceklerdir. Bu öğretmenlerin farklı illere atanmaları hâlinde, atamasını görev yerinden ayrılmadan iptal ettiren eş, eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Bu öğretmenlerden aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

1.9. Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması hâlinde bu eş, iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu eşin iller arasında yer değiştirme atamasının yapılması hâlinde diğer eş, özür durumu özrüne bağlı atama döneminde eş durumundan yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, bir sonraki eş durumu özrü yer değiştirme dönemine kadar ayrıldığı ile eş durumundan atama başvurusunda bulunamayacaktır.

1.10. Eşleri öğretmen olmayıp Bakanlığımız veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve iller arasında isteğe bağlı olarak görev yeri değiştirilen öğretmenler, atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan özür durumları hariç, bir sonraki eş durumu özrü yer değiştirme dönemine kadar ayrıldıkları ile eş durumundan atama başvurusunda bulunamayacaktır.

1.11. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla, dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak üzere başvurabileceklerdir.

1.12. 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında,

a) 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapan öğretmenler,

b) 06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe atananlar, c) 06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan adaylığı kaldırılmış olanlar bulundukları illerdeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına ve fiilen üç yıl görev yapmış olma şartına bakılmaksızın 06.05.2010 tarihinde çalıştıkları hizmet bölgelerinde hâlen görev yapmakta olmaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

1.13. 2012 yılı yaz tatili yer değiştirme döneminde il içi yer değişikliği yapılan öğretmenlerin, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları reddedilecektir. Bu durumda bulunanların başvuruları, onaylanmış olsa bile başvuru süresi içinde reddedilecektir.

1.14. İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde, ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün sorumluluğunda atama ve yer değiştirmelerde yetkin ve yeterli sayıda personelle Elektronik Başvuru Formlarının kontrol edilerek onaylanması sağlanacaktır.

1.15. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve bu kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme iş ve işlemlerinden, başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, yetkili ve sorumludurlar.

1.16. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

1.17. Bu kılavuzda yapılan açıklamaların uygulanmasına yönelik açıklamalar, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Bu duyurular, hak kaybına uğramamaları bakımından öğretmenlerimizce takip edilebilecektir.

1.18. Bu kılavuzda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, diğer ilgili mevzuat ve Bakanlık açıklamaları çerçevesinde işlem yapılacaktır.

2. BAŞVURULAR

2.1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan, bu yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş öğretmenlerden bulundukları ilde 15 Eylül tarihi itibarıyla en az 3 (üç) yıl süreyle fiilen öğretmen olarak görev yapmakta olanlar iller arasında yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.2. Öğretmenler, iller arası yer değiştirme başvurularını, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.

2.3. Öğretmenler, başvurularını şahsen yapacaklardır. Görev yaptığı il ya da ilçe dışında bulunan ve iller arası yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenler, iletişim araçlarıyla (e-posta, telefon, faks vb.) kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek, okul yöneticileri başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formunun çıktısı okul müdürlüklerince öğretmenlere göreve başladıklarında imzalattırılacaktır.

2.4. Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru doldurulmasından öğretmenler sorumludur. Öğretmenler başvuruları onaylanmadan, eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabileceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra yapılan bilgi düzeltme talepleri dikkate alınmayacak, bu öğretmenlerin başvuruları reddedilecektir. Başvurusu reddedilen öğretmenler bilgi düzeltmelerini yaptırdıktan sonra başvuru süresi içinde yeniden başvuru yapabileceklerdir. İller arası yer değiştirme atamaları yapıldıktan sonra yapılan bilgi düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

2.5. Başvurular, eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı tarihi takip eden; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden günde onaylanacaktır. Son başvuru gününde yapılan başvurular ise aynı gün içinde onaylanacaktır.

2.6. Başvuruların geçerlilik kazanabilmesi için sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanması gerektiğinden başvurusunu eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden her birine onaylatmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2.7. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler başvurularını bu okulların bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine, kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

2.8. Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan başvuru süresi içinde görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle vazgeçebilir. Bu başvurular elektronik ortamda iptal edilir.

2.9. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile gerekli şartları taşımadan, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle, istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden veya Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak, geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

2.10. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

3. TERCİHLER

3.1. İller arasında yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, başvurularında ilan edilen eğitim kurumları arasından 25 eğitim kurumunu tercih edebilirler. Tercihler, aynı ilden yapılabileceği gibi farklı illerden de yapılabilecektir. Öğretmenler, başvurularında belirttikleri tercihlerine atanamamaları hâlinde 26. seçeneğe atanmayı isteyip istemediklerini de belirteceklerdir.

3.2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunu olanlar, ilkokullar ile ortaokulları tercih edebileceklerdir.

3.3. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden; matematik-bilgisayar, istatistik-bilgisayar, bilgisayar teknolojisi/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü mezunları mesleki ve teknik liseler hariç liseleri ve ortaokulları tercih edebileceklerdir.

3.4. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları ile bilim ve sanat merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

3.5. Güzel sanatlar ve spor liseleri görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri, bilim ve sanat merkezleri hariç bu alanlarda tüm eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

3.6. Güzel sanatlar ve spor liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev yaptıktan sonra fen liselerine, sosyal bilimler liselerine ya da Anadolu liselerine atanan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri, yer değiştirmelerinde bilim ve sanat merkezleri hariç güzel sanatlar ve spor liselerini ve diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

3.7. Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler; fen liseleri, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları dışında bilim ve sanat merkezlerini ve diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

4. ATAMALAR VE TEBLİGAT

4.1. Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin başvuruları, tercih ettikleri eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek ve atamalar aynı eğitim kurumunu tercih edenlerin hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

4.2. Atamalarda hizmet puanının eşitliği hâlinde, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek, eşitliğin sürmesi hâlinde atama, bilgisayar kurası ile yapılacaktır.

4.3. 25 tercihi dışında 26 ncı seçeneğe atanmak isteyen öğretmenler, seçtikleri ildeki eğitim kurumlarını tercih eden tüm öğretmenlerin yerleştirmeleri yapıldıktan sonra, seçtikleri ilin boş kalan kontenjanlarına hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaklardır.

4.4. Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri, Bakanlıkça Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihte sonuçlandırılacaktır. Yer değiştirme sonuçları, Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

4.5. Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin kararnameleri, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tebliğ/tebellüğ edilerek öğretmenlerin ayrılışları sağlanacaktır.

5. YER DEĞİŞTİRME İŞLEMİNİN İPTALİ

5.1. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında, görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Yer değişiklikleri gerçekleştikten sonra Yönetmelikte belirtilen özür durumlarından birinin oluşması ve eski görev yerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla yer değiştirme suretiyle atamalar iptal edilebilecektir. Bu şekilde ataması iptal edilenlerden görev yerine atama yapılanlar, il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaklardır.

5.2. Aylıksız izinli öğretmenler ile bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışında örevli olup isteğe bağlı iller arası yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerden, 15 Eylül tarihi

itibarıyla yeni görev yerine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

6. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

2012 YILI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

 Tercih edilecek eğitim kurumlarının ilan edilmesi 30 Temmuz 2012

 Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 30 Temmuz–06 Ağustos 2012

 Atamaların yapılması, sonuçların ilan edilmesi ve kararnamelerin gönderilmesi 08 Ağustos 2012

 Tebliğ/tebellüğ ve yeni görev yerine başlama işlemlerinin tamamlanması 09 Ağustos 2012 tarihinden itibaren yaz tatili içinde

 

2016 agustos eş durumu öğretmen tayinleri mebbis başvurusu

Ağustos 2016 – Sayfa 4 – MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS giriş ekranı
mebbis.personelmebhaber.net/date/2016/08/page/4
7 gün önce – MEBBİS Giriş Öğretmenlerin İl Dışı Atama Başvuru Ekranı 2016 … …. 29 Mar 2016 – MEB Öğretmen eş durumu atama başvuruları bugün …
2016 Ağustos Eş Durumu Atamalari Arama Sonuçları – Meb Personel …
www.personelmebhaber.net/index.php?…2016%20ağustos%20eş%20durumu%20atamal…
21-25 Temmuz 2014 Arası Öğretmenler İl İçi Atama Başvuruları, İl İçi Yer Değiştirme MEBBİS Başvurusu 2014 Temmuz MEBBİS Öğretmenler İl İçi atama …
Eş Durumu Atamaları 2016 Ağustos Arama Sonuçları – MEB …
www.personelmebhaber.net/index.php?…eş%20durumu%20atamaları%202016%20a…
Eş Durumu Atamaları 2016 Ağustos Arama Sonuçları – MEB PERSONEL Mebbis Meb Personeli E Okul PERSONELMEB.NET. … atama kontenjanları. Başvurularla 2015 Şubat Öğretmen atama tahmini kadro dağılımı sizlere derledik.
MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB HABER
www.personelmebhaber.net/
… Personeli,Personel Meb,Öğretmen Atamaları,Kamudanhaber,Mebbis,Tefis,E … Şubat Ayından Önce Bir Atama Daha Yapılacak … 2016 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? … Sivilcesi olanlar için bu durum çok büyük bir problemdir. … 12 Ağustos 2016, 21:59 0 Yorum … MEBBİS Eş Bilgileri.
Eş Durumu Atamaları 2016 Ağustos Arama Sonuçları – Personel
www.personelmebhaber.net/index.php?…eş%20durumu%20atamaları%202016%20a…
Eş Durumu Atamaları 2016 Ağustos Arama Sonuçları – MEB PERSONEL … MEBBİS GİRİŞ 2016 Yılı Öğretmenlerin İl Dışı Tayin ( atama ) Başvuru Ekranı Açıldı.
Ağustos 2016 – Sayfa 11 – MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS giriş ekranı
mebbis.personelmebhaber.net/date/2016/08/page/11
1 Ağu 2016 – 21 Nis 2016 – MEB MEBBİS TEFBİS ATAMA E-OKUL VBS EBA E-KURS … … 2016 Yaz Dönemi Eş Durumu Atamaları Ne Zaman Arama Sonuçları … ….. İl içi yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranı 2016 – Personel
MEBBİS GİRİŞ – MEB Öğretmenlerin İl Dışı ( iller arası ) Atama ( tayin …
mebbis.personelmebhaber.net/mebbis-giris-meb-ogretmenlerin-il-disi-iller-arasi-atama…
20 Tem 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB HABER …. Sözleşmeli Öğretmenler Eş Durumu, Sağlık Gibi Özür Grubu Atamalarından … 2016 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? … 05 Ağustos 2016, 14:00 0 Yorum …. Özür Durumu Atamalarında İl-İlçe Emri.
2016 Ağustos Eş Durumu Atamasında Izlenecek Işlemler Arama …
www.personelmebhaber.net/index.php?…2016%20ağustos%20eş%20durumu%20ata…
KPSS başvurusunda bulunmak isteyen adaylar 31 Mart tarihine kadar ÖSYM aday … 2016 Ağustos ve Eylül ayında gerçekleşecek olan öğretmen atamaları ne zaman … 2015-2016 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında E-Okul veli bilgilendirme …
2016 Ağustos Ataması Kontenjanları Tahmini Arama Sonuçları – MEB …
www.personelmebhaber.net/index.php?…2016%20ağustos%20ataması%20kontenjanl…
2014 – Temmuz Mebbis Kontenjanları (2014 Temmuz Meb İl İçi Öğretmen Atamaları … Arası Öğretmenler İl İçi Atama Başvuruları, İl İçi Yer Değiştirme MEBBİS Başvurusu … Ağustos Öğretmen Atamaları Kontenjanları 2014 (tahmini Branş Dağılımı) Milli …. Eş Durumu Ataması Yapacak Öğretmenler Kesinlikle Bunu Yapmayın!
mebbis giris ogretmenlerin ildisi sehirlerarasi atama basvuru sonuclari …
mebbis.personelmebhaber.net/mebbis-giris-ogretmenlerin-ildisi-sehirlerarasi-atama-ba…
1 Ağu 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB HABER …. Sözleşmeli Öğretmenler Eş Durumu, Sağlık Gibi Özür Grubu …. 11 Ağustos 2016, 20:06 0 Yorum …. Özür Durumu Atamalarında İl-İlçe Emri Verilmeli · Müdür …. MEBBİS Giriş Öğretmenlerin İl Dışı Atama Başvuru Ekranı 2016.
MEBBİS GİRİŞ – 2016 MEB Öğretmenlerin İl Dışı ( iller arası ) Atama …
www.personelmebhaber.net/mebbis/mebbis-giris-2016-meb-ogretmenlerin-il-disi-iller…
27 Haz 2016 – Öğretmenlerin 2016 yılı iller arası ( il dışı) atama ve tayin … 16-22 Haziran 2016 tarihinde Öğretmenler MEBBİS üzerinden İl Dışı … Başvuruların alınması: 16-22 Haziran 2016 … MEBBİS Eş Bilgileri bölümünde, düzeltme yapılmalıdır … dahil 10 kişi tutuklandı · Özür Durumu Atamalarında İl-İlçe Emri Verilmeli …
iks öğrenci girişi 2016 mebbis – MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS giriş …
mebbis.personelmebhaber.net/iks-ogrenci-girisi-2016-mebbis-h695.html
1 Ağu 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB ….. 2016 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? …. 2016 Şubat İlk Atama Puanı En Düşük Olan 15 Branş … 2016 Ağustos Ayı Öğretmenlerin Aile. … İl Dışı Atamalarının Mahzurları · Özür Durumu Atamalarında İl-İlçe …
mebbis görevden ayrılma ve başlama işlemleri – MEBBİS öğretmen …
mebbis.personelmebhaber.net/mebbis-gorevden-ayrilma-ve-baslama-islemleri-h472.h…
2 Ağu 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB HABER. banner70 …. 2016 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? Memur En … 2016 Ağustos Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri. …. 2016 Şubat İlk Atama Puanı En Düşük Olan 15 Branş.
Öğretmenlerin 2016 Eş Durumu Atamaları Ne Zaman Yapılacak?
www.personelmebhaber.net/atamalar/ogretmenlerin-2016-es-durumu-atamalari-ne-za…
23 Mar 2016 – MEB MEBBİS TEFBİS ATAMA E-OKUL VBS EBA E-KURS E-DEVLET ÖSYM Web TV …. Özür grubu(eş ve sağlık) yer değiştirmeleri ne zaman yapılacak? … 2016 Ağustos ayının 3. ve 4. haftalarında ise atama sonuçlarının açıklanması … SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ALIMI DUYURUSU.
mebbis öğretmen değerlendirme – MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS …
mebbis.personelmebhaber.net/mebbis-ogretmen-degerlendirme-h516.html
5 Ağu 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB HABER ….. 2016 Ağustos Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri. …. İl Dışı Atamalarının Mahzurları · Özür Durumu Atamalarında İl-İlçe …. MEBBİS Giriş Öğretmenlerin İl Dışı Atama Başvuru Ekranı 2016 · MEBBİS …
mebbis giriş – MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS giriş ekranı
mebbis.personelmebhaber.net/mebbis-giris-2-h419.html
31 Tem 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB HABER · banner70. 10 Ağustos ….. O memurun eş tayinine sınırlama! Görevden Alınan Müdür ve … 05 Ağustos 2016, 14:00 0 Yorum …. Özür Durumu Atamalarında İl-İlçe Emri. …. MEBBİS Giriş Öğretmenlerin İl Dışı Atama Başvuru Ekranı 2016.
il dışı tercihler mebbis ve atama.meb – MEBBİS öğretmen girişi …
mebbis.personelmebhaber.net/il-disi-tercihler-mebbis-ve-atama-meb-2-h703.html
1 Ağu 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB …. Sözleşmeli Öğretmenler Eş Durumu, Sağlık Gibi Özür Grubu …. 05 Ağustos 2016, 14:00 0 Yorum …. İl Dışı Atamalarının Mahzurları · Özür Durumu Atamalarında İl-İlçe Emri …. MEBBİS Giriş Öğretmenlerin İl Dışı Atama Başvuru Ekranı 2016.
google mebbis haberleri – MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS giriş ekranı
mebbis.personelmebhaber.net/google-mebbis-haberleri-h660.html
1 Ağu 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB … 29 Mar 2016 – MEB Öğretmen eş durumu atama başvuruları bugün başladı.
iks veli öğrenci girişi mebbis 2016 – MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS …
mebbis.personelmebhaber.net/iks-veli-ogrenci-girisi-mebbis-2016-h692.html
1 Ağu 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB ….. 2016 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? …. 2016 Şubat İlk Atama Puanı En Düşük Olan 15 Branş … 2016 Ağustos Ayı Öğretmenlerin Aile. … İl Dışı Atamalarının Mahzurları · Özür Durumu Atamalarında İl-İlçe …
Mebbis Öğretmen Girişi Malatya – MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS …
mebbis.personelmebhaber.net/mebbis-ogretmen-girisi-malatya-h226.html
24 Tem 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB HABER. banner70 …. 2016 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? Memur En … 2016 Ağustos Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri. …. 2016 Şubat İlk Atama Puanı En Düşük Olan 15 Branş.
2016 Temmuz Eş Durumu Tayin Klavuzu Arama Sonuçları … – Personel
www.personelmebhaber.net/index.php?…2016%20temmuz%20eş%20durumu%20tayin…
Eş Durumu Tayin Başvurusunda İstenecek Belgeler Ağustos 2014 … MEBBİS Öğretmenler Temmuz ayı il içi yer değiştirme tercihleri için MEB tarafından yapılan …
2016 Eş özrü Ağustos Atamaları Ile Ilgili Haberler Arama Sonuçları …
www.personelmebhaber.net/index.php?…2016%20eş%20özrü%20ağustos%20atamaları%…
MEBBİS Öğretmenler Temmuz ayı il içi yer değiştirme tercihleri için MEB tarafından … Öğretmenlerin yaz tatili il içi ve iller arası özür durumuna göre başvuruları, …
mebbis giriş öğretmen – MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS giriş ekranı
mebbis.personelmebhaber.net/mebbis-giris-ogretmen-h439.html
1 Ağu 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB ….. 2016 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? …. 2016 Şubat İlk Atama Puanı En Düşük Olan 15 Branş … 2016 Ağustos Ayı Öğretmenlerin Aile. … İl Dışı Atamalarının Mahzurları · Özür Durumu Atamalarında İl-İlçe …
Mebbis Öğretmen Girişi Niğde – MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS giriş …
mebbis.personelmebhaber.net/mebbis-ogretmen-girisi-nigde-h233.html
MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB HABER · banner70 ….. 2016 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? …. 2016 Şubat İlk Atama Puanı En Düşük Olan 15 Branş. 2016 Şubat İlk … 2016 Ağustos Ayı Öğretmenlerin Aile. … Özür Durumu Atamalarında İl-İlçe Emri Verilmeli · 2.
mebbis teog sonuçları – MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS giriş ekranı
mebbis.personelmebhaber.net/mebbis-teog-sonuclari-h435.html
1 Ağu 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB ….. 2016 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? …. 2016 Şubat İlk Atama Puanı En Düşük Olan 15 Branş … 2016 Ağustos Ayı Öğretmenlerin Aile. … İl Dışı Atamalarının Mahzurları · Özür Durumu Atamalarında İl-İlçe …
mebbis 2016 isletme taban puanları ve sıralaması – MEBBİS öğretmen …
mebbis.personelmebhaber.net/mebbis-2016-isletme-taban-puanlari-ve-siralamasi-h75…
1 Ağu 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB HABER ….. 2016 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? … 05 Ağustos 2016, 14:00 0 Yorum …. Özür Durumu Atamalarında İl-İlçe Emri. …. MEBBİS GİRİŞ – 2016 MEB Öğretmenlerin İl Dışı ( iller arası ) Atama ( tayin ) …
ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI …
mebbis.personelmebhaber.net/ogretmen-il-ici-ve-il-disi-yer-degistirme-basvurulari-so…
MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB HABER … MEB Müsteşarı Yusuf Tekin Öğretmen Atama sayısını ve Ön Başvuru Tarihini Açıkladı … 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı MEB Çalışma Takvimi-İNDİRİN …. Sözleşmeli Öğretmenler Eş Durumu, Sağlık Gibi Özür Grubu Atamalarından Yararlanabilir mi?
Bakanlıktan MEBBİS Kullanıcılarına Uyarı – MEBBİS öğretmen girişi …
mebbis.personelmebhaber.net/bakanliktan-mebbis-kullanicilarina-uyari-h373.html
30 Tem 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB HABER ….. 2016 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? …. 2016 Şubat İlk Atama Puanı En Düşük Olan 15 Branş. 2016 … 2016 Ağustos Ayı Öğretmenlerin Aile. … Özür Durumu Atamalarında İl-İlçe Emri Verilmeli · 2.
MEBBİS Personel İşlem Modülü – MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS …
mebbis.personelmebhaber.net/mebbis-personel-islem-modulu-h109.html
MEBBİS üzerinden yapılan işlemlerden bir tanesi MEBBİS personel işlem modülüdür. … Bu bakımdan personellerin durumu ile ilgili bilgi almak ve farklı noktalardan da … Yazar rootYayın tarihi 12 Ağustos 2016 11 Ağustos 2016 Kategoriler Mebbis … İL DIŞI ATAMA – İLLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SONUCU – NEREDEN …
2016 Ağustos Atamaları Tahmini Arama Sonuçları – Meb Personel …
www.personelmebhaber.net/index.php?…2016%20ağustos%20atamaları%20tahmini…
2016 Ağustos Atamaları Tahmini Arama Sonuçları – Meb Personel Meb Tefbis E … 2014 Ağustos Eş Durumu Kılavuzu …. Mebbis Atama Ve Yer Değiştirme – İl İçi Ve İller Arası Tayin Başvuruları 11 Ağustos’ta Başlayacak … Öğretmenlerin yaz tatili il içi ve iller arası özür durumuna göre başvuruları, 11-15 Ağustos’ta yapılacak.
2016 Eş Durumu Atama Kılavuzu Yaz Dönemi Arama Sonuçları – MEB …
www.personelmebhaber.net/index.php?…2016%20eş%20durumu%20atama%20kılav…
Mebbis Atama Ve Yer Değiştirme – İl İçi Ve İller Arası Tayin Başvuruları 11 Ağustos’ta Başlayacak …. MEB 2014 Ağustos Öğretmen Atama Kontenjanları – Yeni …
Mebbis Şifremi Unuttum Ne Yapmalıyım ? Mebbis Şifremi Nasıl …
mebbis.personelmebhaber.net/mebbis-sifremi-unuttum-ne-yapmaliyim-mebbis-sifrem…
haber, MEBBİS, öğretmen, girişi, MEBBİS, giriş, ekranı, haberler, haberi, haberleri, … Mebbis şifrenizi unuttuysanız bunun için hiç panik yapmanıza gerek yok çünkü … de zor durumlarda kaldığınızda E-Devlet ile Mebbis’e giriş yapabileceğinizi de … İL DIŞI ATAMA – İLLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SONUCU – NEREDEN …
2016 Eş Durumu Ağustos Atamaları Ne Zaman Arama Sonuçları – Meb …
www.personelmebhaber.net/index.php?…2016%20eş%20durumu%20ağustos%20atamal…
2016 Eş Durumu Ağustos Atamaları Ne Zaman Arama Sonuçları – Meb Personel Meb Tefbis E Okul … Mebbis Öğretmen Atamaları Ve Mebbis Başvuru Ekranı.
2016 öğretmen Eş Durumu Tayinleri Ne Zaman Arama Sonuçları …
www.personelmebhaber.net/index.php?…2016%20öğretmen%20eş%20durumu%20ta…
Milli Eğitim Bakanlığı eş durumu atamaları için başvuruların 7-13 Ocak tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu. Ancak … Öğretmenlerin 2016 İl İçi – İl Dışı Atama Tarihleri Belli Oldu! …. MEBBİS GİRİŞ 2016 Yılı Öğretmenlerin İl Dışı Tayin ( atama ) Başvuru Ekranı Açıldı … AĞUSTOS ATAMASI ÖĞRETMENLERİN HAKKIDIR …
MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS giriş ekranı – haber, MEBBİS …
mebbis.personelmebhaber.net/
Şubat Ayından Önce Bir Atama Daha Yapılacak … SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ALIMI DUYURUSU · MEB Özür … Hava Durumu Haberleri: Yağmur Yağışı Geliyor … 12 Ağustos 2016, 21:59 0 Yorum … MEBBİS Eş Bilgileri.
performans değerlendirme mebbis – MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS …
mebbis.personelmebhaber.net/performans-degerlendirme-mebbis-h561.html
5 gün önce – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB HABER ….. 2016 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? … 11 Ağustos 2016, 20:06 0 Yorum …. Özür Durumu Atamalarında İl-İlçe Emri Verilmeli · 2. …. MEBBİS GİRİŞ 2016 Yılı Öğretmenlerin İl Dışı Tayin ( atama ) …
2016 Ağustos özür Grubu Atama Kılavuzu Arama Sonuçları – MEB …
www.personelmebhaber.net/index.php?…2016%20ağustos%20özür%20grubu%20ata…
2016 Ağustos özür Grubu Atama Kılavuzu Arama Sonuçları – MEB PERSONEL Mebbis Meb Personeli E Okul PERSONELMEB.NET. … MEB öğretmenlerin eş durumu özür grubu yer değiştirmelerinde 3 yıl şartını 2015 Şubat’ta (yarıyıl) uygulanmayacağını söyledi. … ÖSYS başvuru kılavuzu ise ÖSYM’nin internet sitesinde.
mebbis – MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS giriş ekranı
mebbis.personelmebhaber.net/mebbis-3-h415.html
31 Tem 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB HABER ….. O memurun eş tayinine sınırlama! Görevden Alınan … 05 Ağustos 2016, 14:00 0 Yorum …. Özür Durumu Atamalarında İl-İlçe Emri. …. 6 Tem 2016 – İl Dışı Atama MEBBİS Başvuru Ekranı 2014 MEBBİS il dışı başvuru ekranı 2014.
2016 Yılı Meb Eş Durumu özür Atamaları Arama Sonuçları … – Personel
www.personelmebhaber.net/index.php?…2016%20yılı%20meb%20eş%20durumu%20ö…
Eş Durumu Atama Başvuru Tarihleri – Öğretmen Özür Durumu 2014 Duyurusu … MEBBİS Başvuru İşlemleri, Öğretmen atama kontenjanları 2014 ağustos kurası …
mebbis ogretmen – MEBBİS öğretmen girişi, MEBBİS giriş ekranı
mebbis.personelmebhaber.net/mebbis-ogretmen-3-h496.html
4 Ağu 2016 – MEB PERSONELİ Mebbis Tefbis E Okul Giriş PERSONEL MEB HABER · banner70. 10 Ağustos ….. 05 Ağustos 2016, 14:00 0 Yorum ….. 29 Mar 2016 – MEB Öğretmen eş durumu atama başvuruları bugün başladı.Eş durumu …