Mebbis

Mebbis.meb.gov.tr adresini ziyaret ediniz  http://mebbis.meb.gov.tr

Devlet Kurumlari Modülü

e-Yatırım İşlemleri

Meis Modülü

Meis Sorgu Modülü

e-Alacak Modülü

e-Burs Modülü

Evrak Modülü

Tefbis

Kitap Seçim Modülü

Döner Sermaye Modülü

EgiTek Sınav Modülü

Sosyal Tesis Modülü

e-Mezun

İlköğretim Kurum Standartları Modülü

MTSAS Modülü

Özel Öğretim Kurumları Modülü

Özürlü Birey Modülü

RAM Modulu

TKB Modülü

Beden Eğitim Spor İzcilik

Performans Yönetim Sistemi

EBİTEFO-BİTEFO Modülü

MEB İnternete Erişim Modülü

Öğretmenevi Faaliyet Modülü

Faaliyet Modülü

Yönetici Modülü

Okul Gelişim Programı Modülü

Mal,Hizmet ve Yapım Harcamaları

Ücretli öğretmen görevlendirmeleri MEBBİS üzerinden yapılacak

Ücretli öğretmen bilgilerinin MEBBİS üzerinden yapılması

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının kadrolu öğretmenlerle ihtiyacın karşılanamadığı

durumlarda ilgi Karar hükümleri çerçevesinde ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmaktadır.

Bakanlığımızca yürütülen her türlü plan, program vc çalışmalarda il/ilçe millî eğitim

müdürlüklerince görevlendirilen ücretli öğretmen bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bundan böyle: il/i İçe milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilen/görevlendirilecek ücretli

öğretmen görevlendirmelerinin http://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılması, ücretli

öğretmen bilgilerinin “Atama (Sözleşmeli öğretmen) Modülünde “Ücretli Görevlendirme”

menüsü allında yer alan “Kimlik Bilgileri”. “Görevlendirme Giriş” vb. sayfalarına tam olarak

girilmesi, mevcut ücretli öğretmen bilgilerin güncellenmcsi. göreve başlatma ve görevden

ayırma işlemlerinin süresi içinde yapılması vc sisteme işlenmesi gerekmektedir.

Konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve gereğini rica ederim.

Mebbis Modülündeki Yüksek Lisans Bilgileri Güncelenecek

Okul ve kurumların öğrenim bilgilerini güncelleme yetkileri bulunmamakta olup;

Okul / kurum müdürlüklerinde görevli öğretmen ve personelden yüksek lisans mezuniyeti olanların MEBBİS öğrenim bilgileri bölümünden yüksek lisans bilgilerini kontrol etmeleri,

Bakanlıkça sistemde mevcut olan yüksek lisans bilgileri kontrol edilmeksizin tezli olarak işaretlenmiştir.

Söz konusu öğretmen ve personelinden yüksek lisans mezunu olanların bilgilerini kontrol edip, Meb Personel Genel Müdürlüğü sitesinde ki MEBBİS Modülündeki  öğrenim bilgileri ekranında kendi mezuniyetlerine göre yüksek lisans ( tezli) ve ya yüksek lisans ( tezsiz ) olarak güncellenmesi gerekmektedir.

İlçeniz okul/kurumlarında görevli personelden yüksek lisans eğitimi bilgileri MEBBİS’te yanlış bir şekilde işlenmiş olanların ( tezli veya tezsiz ) olması açısından belirtilme şekline göre hatalı olanların sicil/kadro terfi bürosuna belgeleriyle beraber bildirilmesi gerekmektedir.

Zira bakanlık  MEBBİS sistemi kurum müdürlüklerine öğrenim bilgilerini işleme yetkisi vermemektedir. Gerekli belgelerin ulaştırılması takdirinde MEBBİS üzerinde gerekli güncelleme yapılacaktır.