2018 Değerlendirme Form İşlemleri-> Değerlendirme Form Sonuçları (OPD02002)

Bu ekran üzerinden girilen değerlendirme sonuçları öğretmen bazında listelenip çıktı alınacak ve bu çıktılar okul idaresi tarafından imzalandıktan sonra kişinin dosyasına konulacaktır.

Bir Cevap Yazın