Ücretli öğretmen görevlendirmeleri MEBBİS üzerinden yapılacak

Ücretli öğretmen bilgilerinin MEBBİS üzerinden yapılması

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının kadrolu öğretmenlerle ihtiyacın karşılanamadığı

durumlarda ilgi Karar hükümleri çerçevesinde ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmaktadır.

Bakanlığımızca yürütülen her türlü plan, program vc çalışmalarda il/ilçe millî eğitim

müdürlüklerince görevlendirilen ücretli öğretmen bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bundan böyle: il/i İçe milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilen/görevlendirilecek ücretli

öğretmen görevlendirmelerinin http://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılması, ücretli

öğretmen bilgilerinin “Atama (Sözleşmeli öğretmen) Modülünde “Ücretli Görevlendirme”

menüsü allında yer alan “Kimlik Bilgileri”. “Görevlendirme Giriş” vb. sayfalarına tam olarak

girilmesi, mevcut ücretli öğretmen bilgilerin güncellenmcsi. göreve başlatma ve görevden

ayırma işlemlerinin süresi içinde yapılması vc sisteme işlenmesi gerekmektedir.

Konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve gereğini rica ederim.

Bir Cevap Yazın